Cine suntem noi?

Grădiniţa Bambi utilizează Curriculumul pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani, aprobat prin OM. Nr. 5233/01.09.2008 şi promovează alternativa educaţională Step by Step – o educaţie centrată pe copil, cu o largă răspândire în peisajul educaţional românesc. În prezent în instituţiile publice de învăţământ, alternativa step by step este utilizată în 39 de judeţe, funcţionând cu peste 700 de grupe de preşcolari şi peste 500 clase de învăţământ primar.

Grădiniţa Bambi a fost deschisă în anul 2000 de Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională  şi a adus un element de noutate în sistemul educaţional românesc, fiind singura instituţie particulară de învăţământ preşcolar care promovează alternativa educaţională step by step.

După 18 ani de activitate şi experienţă în aplicarea metodologiei alternative step by step, Grădiniţa Bambi este considerată o instituţie de referinţă în  alternativa step by step.

Grădiniţa a primit acreditarea Agenţiei Române de Asigurarea a Călităţii Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) prin OMECTS nr. 3570 din 30.03.2009.

Reacreditarea grădiniţei s-a petrecut în 2011, ca urmare a participării la proiectul POSDRU: „Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă” în urma căreia grădiniţa a obţinut un Atestat privind nivelul calităţii educaţiei oferite (Nr.774/11.06.2012 ).

Ultima Evaluare externă periodică a Grădiniței a avut loc în noiembrie 2016, când Grădinița Bambi a obținut  din partea ARACIP un nou Atestat privind nivelul calității oferite ( Nr . 1223/ 22.03.2017)    Atestat_Bambi_2017.