Grădinița Bambi Step by Step București

Centru de excelență în Alternativa Educațională Step by Step

logo scoala unesco

Grădiniţa Bambi utilizează Curriculumul pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani, aprobat prin OM. Nr. 5233/01.09.2008 şi promovează alternativa educaţională Step by Step – o educaţie centrată pe copil, cu o largă răspândire în peisajul educaţional românesc. În prezent în instituţiile publice de învăţământ, alternativa step by step este utilizată în 39 de judeţe, funcţionând cu peste 700 de grupe de preşcolari şi peste 500 clase de învăţământ primar.

Grădiniţa Bambi a fost deschisă în anul 2000 de Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională  şi a adus un element de noutate în sistemul educaţional românesc, fiind singura instituţie privată de învăţământ preşcolar care promovează Alternativa Educaţională Step by Step.

După 18 ani de activitate şi experienţă în aplicarea metodologiei alternative step by step, Grădinița Bambi este considerată o instituţie de referinţă în  Alternativa Step by Step.

Grădiniţa a primit acreditarea Agenției Române de Asigurarea a Călității Învățământul Preuniversitar (ARACIP) prin OMECTS nr. 3570 din 30.03.2009.

Reacreditarea grădiniței s-a petrecut în 2011, ca urmare a participării la proiectul POSDRU: „Dezvoltarea culturii calității și furnizarea unei educații de calitate în sistemul de învățământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referință” în urma căreia grădinița a obținut un Atestat privind nivelul calității educației oferite (Nr.774/11.06.2012 ).

În noiembrie 2016 a avut loc un nou proces de evaluare, Grădinița Bambi obținând din partea ARACIP un nou Atestat privind nivelul calității oferite ( Nr. 1223/ 22.03.2017).

Cea mai recentă evaluare a activității noastre s-a desfășurat în 2023, Grădinița Bambi obținând Atestatul privind nivelul calității oferite Nr. 9584/10.08.2023.  Atestat Bambi 2023