Acreditările Grădiniței Bambi

Grădiniţa a primit acreditarea Agenţiei Române de Asigurarea a Călităţii Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) prin OMECTS nr. 3570 din 30.03.2009. 

Reacreditarea grădiniţei s-a petrecut în 2011, ca urmare a participării la proiectul POSDRU: „Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă” în urma căreia grădiniţa a obţinut un Atestat privind nivelul calităţii educaţiei oferite (Nr.774/11.06.2012 ).

Ultima Evaluare externă periodică a Grădiniței a avut loc în noiembrie 2016, când Grădinița Bambi a obținut din partea ARACIP un nou Atestat privind nivelul calității oferite ( Nr . 1223/ 22.03.2017).