Alternativa educaţională Step by Step

Clasele step by step te invită să le descoperi, creând un mediu prietenos şi accesibil celor mici, încurajând curiozitatea şi explorarea. În clasele step by step, mobilierul din lemn are dimensiunile potrivite pentru fiecare nivel de vârstă. Mesele mici, de diferite forme, înconjurate de scăunele sunt delimitate de dulapuri deschise şi rafturi cu materiale didactice, creând astfel spaţii denumite centre de activitate, în care copiii îşi pot desfăşura activitatea individual sau în grupuri mici sub îndrumarea unui cadru didactic. Materialele cu care sunt dotate aceste centre sunt accesibile copiilor, încurajând alegerea şi negocierea .

Într-o clasă step by step întâlnim centrele: alfabetizare, matematică şi materiale manipulative, ştiinţe, arte, joc de rol, construcţii şi nisip şi apă, centre etichetate şi accesibile tuturor.

Sălile sunt decorate de copii împreună cu echipa de educatoare şi profesoarele de arte plastice, iar în dreptul fiecărui centru de activitate există spaţii speciale pentru afişarea tuturor lucrărilor realizate de cei mici pe parcursul zilei.

La nivelul fiecărei grupe sunt amenajate:

  • un panou special pentru anunţarea aniversărilor şi marcarea sărbătoriţilor;
  • un spaţiu în care se afişează regulile după care funcţionează fiecare grupă în parte, reguli stabilite de copii alături de cadrele didactice la fiecare început de an şcolar şi îmbogăţite sau modificate pe parcursul anului, în funcţie de nevoile şi dinamica grupei;
  • un centru tematic în care sunt puse la dispoziţia copiilor materiale specifice temei (zilnice sau săptămânale) abordate.

De asemenea, într-o sală de grupă step by step, locul în care se realizează Întâlnirea de dimineaţă este unul extrem de important. Un spaţiu larg, în care scăunelele sau salteluţele pot fi aranjate în cerc, este personalizat de Calendarul naturii, care îi ajută pe copii să  discute despre aspecte legate de trecerea timpului, despre starea vremii sau despre evenimente de interes pentru întregul grup. În acelaşi spaţiu întâlnim şi Scaunul autorului, care se diferenţiază de celelalte scaune din clasă prin mărime, culoare sau prin simbolurile care îl împodobesc. Scaunul autorului oferă copilului aşezat pe el posibilitatea de a expune în faţa colegilor opiniile şi ideile personale, de a povesti experienţe sau de a propune rezolvări pentru anumite situaţii cu care grupul se confruntă. Scaunul autorului îi conferă copilului o poziţie specială în faţa colegilor, încurajându-l să se exprime liber datorită faptului că are atenţia şi respectul grupului.

Centrul de alfabetizare

Un spaţiu al clasei step by step organizat într-o zonă unde lumina naturală pătrunde cu uşurinţă, dotat cu o bibliotecă, masă şi scăunele este utilizat pentru activităţile de educarea limbajului, citire şi scriere. Copiii pot găsi în aceast centru cărţi cu poveşti şi ilustraţii, reviste şi ziare sau poveşti audio, se pot aşeza pentru a răsfoi cărţile sau pentru a asculta lectura educatoarei, a unui coleg mai mare sau a unui părinte invitat. Centrul de alfabetizare mai pune la dispoziţia copiilor instrumente de scris, hârtie, şabloane sau ştampile cu litere, pentru a-i susţine pe cei mici în demersul de însuşire a scrisului şi cititului în mod spontan. Copiii pot să realizeze cărţi independent sau în cadrul unui grup de lucru folosind scrisul, simbolurile, decupajele din reviste şi ziare sau desenele proprii. Educatoarele pot scrie pentru copii poveştile pe care aceştia le dictează sau îi pot înregistra cu ajutorul unui reportofon.

În acest spaţiu, copiii dobândesc deprinderi comunicaţionale, îşi descoperă interesul pentru anumite subiecte, pe măsură ce îşi însuşesc scrisul şi cititul în ritmul propriu şi îşi dezvoltă creativitatea şi abilităţile de exprimare orală şi scrisă.

Centrul de matematică / jocuri manipulative

Este un centru destinat dezvoltării capacităţii de percepţie şi a motricităţii fine precum şi cultivării aptitudinilor matematice. Centrul este amplasat într-o zonă liniştită a clasei, dispune de rafturi cu materiale care încurajează dezvoltarea gândirii matematice şi însuşirea conceptelor matematice: număratul, sortarea, clasificarea, operaţiile matematice, măsurarea, tiparele şi modelele repetabile. O gamă largă de materiale vine în întâmpinarea nevoilor celor mici: puzzle-uri, jocuri de tip domino, lotto, piese lego, tăbliţe magnetice cu cifre şi forme geometrice, mărgele colorate pentru sortare, ordonare, şnuruire, seturi de obiecte de acelaşi fel.

În acest centru copiii  utilizează concepte matematice în situaţii concrete din viaţa cotidiană, punând astfel bazele dezvoltării gândirii matematice.

Centrul de ştiinţe

Este spaţiul în care cei mici fac experimente şi descoperiri, fiind încurajată explorarea activă a materialelor puse la dispoziţie. Centrul de ştiinţe este dotat cu instrumente de cercetare, cum ar fi: binoclu, microscop, lupă, magneţi, stetoscop, cântare şi instrumente de măsurat; cu materiale din natură, care pot fi puse la dispoziţie de educatoare sau aduse de părinţi, sporind astfel implicarea familiilor în activităţile grupei. Pentru a menţine curiozitatea copiilor, educatoarele caută în permanenţă materiale noi, specifice temei săptămânale sau proiectului tematic. Activitatea din centrul de ştiinţe poate fi desfăşurată şi în aer liber, acolo unde copiii pot observa, înregistra rezultatele şi  fotografia sau filma plantele, animalele pe care le întâlnesc.

Experienţele ştiinţifice îi ajută pe copii să îşi dezvolte capacitatea de raţionament, precum şi alte abilităţi şi deprinderi pe care le vor utiliza în contexte diferite. Cei mici sunt încurajaţi să observe, să descrie, să compare şi să clasifice.

Centrul de artă

Este compus din rafturi pe care stau aşezate materiale pentru activităţile de arte plastice: creioane colorate, carioci, foarfece, vopsea şi pensule de diferite forme şi dimensiuni, plastilină, hârtie cu diferite texturi, lipici şi materiale reciclabile care vor putea fi folosite în realizarea unor lucrări originale. Un element important în cadrul acestui centru îl reprezintă şevaletul care nu lipseşte din nicio clasă, fiind locul în care cei mici pot da frâu liber imaginaţiei şi îşi pot dezvolta deprinderile motrice şi creativitatea. De asemenea, roata olarului reprezintă un punct de atracţie pentru copii.

Centrul de artă este unul dintre preferatele copiilor, deoarece, echipaţi cu şorţuleţe de protecţie pentru haine, ei pot folosi degetele şi palmele pentru a crea forme deosebite, pot folosi ştampile şi pot obţine combinaţii neobişnuite de culori, amestecând vopselele puse la dispoziţie de educatoare.

În acest centru copiii îşi dezvoltă motricitatea fină prin activităţile de modelaj, tăiere, lipire, rupere, reuşind în acelaşi timp să îşi dezvolte capacitatea de a răspunde din punct de vedere emoţional la experienţe cotidiene şi să înveţe să aprecieze frumosul.

Centrul de materiale de construcţie

Este o zonă activă şi distractivă a clasei, situată la distanţă de celelalte centre, astfel încât să nu împiedice buna desfăşurare a celorlalte activităţi. Rafturile din acest centru conţin: trusa de construcţie de lemn, specifică alternativei educaţionale step by step, piese de construcţie din plastic şi recuzită variată care poate fi folosită pentru completarea construcţiilor (oameni, animale şi plante de jucărie,  maşini, avioane, vapoare).

Ca urmare a activităţilor distractive desfăşurate în acest centru, copiii îşi pot dezvolta abilităţile motrice, coordonarea „ochi-mână”, abilităţile de comunicare, aptitudinile sociale şi abilităţile de negociere, precum şi conceptele ştiinţifice şi matematice.

Centrul de joc de rol

Este un spaţiu în care cei mici îşi desfăşoară activitatea în mod spontan, creând sau recreând scene din viaţa cotidiană sau din poveştile preferate, învăţând să îşi exprime nevoile şi dorinţele. Este o zonă marcată în timpul jocului cu graniţe clare, care să asigure intimitate participanţilor. Pentru a-i încuraja în acest demers, educatoarele asigură o gamă largă de materiale aranjate pe rafturi şi cuiere: păpuşi cu accesorii, păpuşi cu dizabilităţi şi păpuşi ce reprezintă diferite rase, seturi de joc, măşti şi costume, marionete care să reprezinte personaje diferite.

Activitatea din centrul de joc de rol îi ajută pe copii să îşi dezvolte abilităţile de socializare şi de stabilire de relaţii interumane prin imitarea unor modele din cadrul familiei, grupului de prieteni sau chiar din poveştile preferate, să negocieze şi să rezolve probleme. De asemenea, ei sunt încurajaţi să gândească în mod creativ, să-şi exprime sentimentele şi să recunoască emoţiile celor din jur.

Centrul de nisip si apa

Amplasat în curtea grădiniţei, centrul de nisip şi apă este unul dintre spaţiile preferate de copii. Spaţiul este destinat experimentelor şi construcţiei, iar materielele care intră în dotarea spaţiului sunt: nisip, coloranţi alimentari, pâlnii, tuburi de plastic, jucării plutitoare, recipiente specifice jocului în nisip.

Jocul în centrul de nisip şi apă ajută la stimularea dezvoltării copiilor în toate domeniile, sarcinile putând fi orientate spre formarea conceptelor matematice, ştiinţifice, sociale sau spre dezvoltarea motorie.

Alternativa educaţională Step by Step Clasele step by step te invită să le descoperi, creând un mediu prietenos şi accesibil celor mici, încurajând curiozitatea şi explorarea. În clasele step by step, mobilierul din lemn are dimen... Află mai multe »
Înscrierile pentru anul școlar 2018-2019 încep pe 23 aprilie 2018! Perioada de înscriere pentru anul școlar 2018-2019 începe din 23 aprilie 2018.                     Î... Află mai multe »
Tur virtual şi galerie foto Vă mulţumim pentru interesul acordat site-ului nostru. Vă puteţi familiariza cu spaţiul grădiniţei şi cu ce se întâmplă la noi acasă prin intermediul turului virtual şi al galeriei foto. ... Află mai multe »
Parteneri