Transportul poate fi asigurat de microbuzele asociației pentru cursele de la ora 8.00, 13.30 şi de la ora 17.50. La programul normal fără masa de prânz (ora 12.30) şi la programul extins (ora 18.50) nu se asigură transport.

Plata transportului realizat cu microbuzele asociației se face pe bază de abonament lunar stabilit în funcție de distanța față de grădiniță.

Notă:

Zona A este delimitată orientativ prin: metrou Tineretului, intersecția Regina Elisabeta/11 Iunie, intersecția Magheru/Arthur Verona, intersecția Ștefan cel Mare / Viitorului, intersecția Ziduri Moși / Colentina, intersecția Pantelimon / Iancului, intersecția Camil Ressu / Fizicienilor.

Zona B este delimitată orientativ prin: metrou Apărătorii Patriei, intersecția Giurgiului/Luică, intersecția Mărgeanului/Alexandriei, intersecția Virtuții/Iuliu Maniu, P/ța Chibrit/P/ța Presei Libere, metrou Aurel Vlaicu, cartier Colentina/Andronache, intersecția Drumul Între Tarlale/Theodor Pallady, metrou Anghel Saligny.