Centrul de alfabetizare

Centrul de alfabetizare  este un spaţiu în care copiii dobândesc deprinderi comunicaţionale, îşi descoperă interesul pentru anumite subiecte, pe măsură ce îşi însuşesc scrisul şi cititul în ritmul propriu şi îşi dezvoltă creativitatea şi abilităţile de exprimare orală şi scrisă. Acesta este organizat întotdeauna într-o zonă unde lumina naturală pătrunde cu uşurinţă, este dotat cu o bibliotecă, masă şi scăunele.

Copiii pot găsi în acest centru cărţi cu poveşti şi ilustraţii, reviste şi ziare sau poveşti audio, se pot aşeza pentru a răsfoi cărţile sau pentru a asculta lectura educatoarei, a unui coleg mai mare sau a unui părinte invitat. Centrul de alfabetizare pune la dispoziţia copiilor instrumente de scris, hârtie, şabloane sau ştampile cu litere, pentru a-i susţine pe cei mici în demersul de însuşire a scrisului şi cititului în mod spontan.

Copiii pot să realizeze cărţi independent sau în cadrul unui grup de lucru folosind scrisul, simbolurile, decupajele din reviste şi ziare sau desenele proprii. Educatoarele pot scrie pentru copii poveştile pe care aceştia le dictează sau îi pot înregistra cu ajutorul unui reportofon.