Ce înseamnă alternativa educațională Step by Step?

Step by Step este o metodă alternativă de educație a copiilor, de la naștere până în adolescență, metodă bazată pe datele științifice ale psihologiei dezvoltării copilului.

Elaborată în Statele Unite în urmă cu peste 30 de ani și aplicată în peste 26 de țări, alternativa educațională Step by Step așază copilul – personalitatea și abilitățile acestuia – în centrul procesului de predare-învățare, educația fiind individualizată.

Alternativa Step by Step respectă programa Ministerului Educaţiei Naționale, dar nu există teme pentru acasă, copiii nu sunt puși în situația de a concura unul cu celălalt pentru a evita efectele psihologice negative, iar evaluarea este continuă și ține cont de capacitatea fiecărui copil în parte.

 Achizițiile dobândite  respectă Curriculumul național. Este cultivată capacitatea de adaptare în societate sau în oricare alt tip de mediu educațional ulterior; copiii sunt încurajaţi să facă alegeri, să îşi exprime ideile în mod creativ, să se ajute reciproc, să gândească liber și să îşi dezvolte abilităţile de gândire critică.

Astfel, în sistemul Step by Step copilul învață prin descoperire și interacțiunea sa cu mediul, iar familia și comunitatea sunt încurajate să fie parte din acest proces.

În România, alternativa educaţională Step by Step a fost pusă în practică la nivel naţional, în învăţământul preşcolar şi primar, începând din anul 1994.